De werkgroep Dodenherdenking neemt de organisatie van Dodenherdenking op zich. Jaarlijks wordt op landelijk niveau op 4 mei stil gestaan bij alle verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Zo ook in Odiliapeel.

Vanaf het Terraveenplein vertrekt, onder begeleiding van muziekvereniging Sint Marcellus, in stilte een stoet met inwoners, genodigden en afgevaardigden van verenigingen en stichtingen richting het oorlogsmonument aan de Rechtestraat. Daar vindt een sfeervolle ceremonie plaats met muziek, gedachtes en gedichten, geheel verzorgd door Peelse inwoners en speciaal genodigden.

De kinderen van Basisschool Den Dijk hebben een speciale rol, aangezien Den Dijk het monument heeft geadopteerd. Hiermee is onze jongste generatie verbonden met dit belangrijke thema.

Ook de Limburgse Jagers verdienen het om genoemd te worden. Het monument is opgericht voor hun oud-collega’s en zij herdenken hen middels hun aanwezigheid.

“Vrijheid is van alle generaties en we vinden het belangrijk dat jong en oud hierbij betrokken zijn en ieder op zijn of haar eigen manier de vrijheid doorgeeft”, aldus de werkgroep.